Bestuur                Functie

Karel Smits Voorzitter / Decor (voorzitter@mengelmoes.net)
Ilona van Otterdijk Onderhoud / Public Relations (secretaris@mengelmoes.net)
Paulien van Mierlo Secretaris / Notuliste
Davy Zegveld Repetitielokaal / Algemene zaken
Jack Nijsen Penningmeester / Techniek / Leescommissie (penningmeester@mengelmoes.net)

 

Bestuur en commissiesLeescommissie

Ilona van Otterdijk
Stephanie van Boxtel
Paulien van Mierlo
Jack Nijsen
Ingrid Wijen

Public Relations

Ilona van Otterdijk (pr@mengelmoes.net)

Ingrid Wijen
Vera Moris
Annelies Droog
Patrick Janssen
 

Neem hier contact met ons op.